Tasuta tarne üle Eesti alates 65 €
Tasuta tarne üle Eesti alates 65 €

Privaatsuspoliitika

1. Andmete vastutav töötleja
Teie esitatud andmete vastutav töötleja on UAB FLOKATI, ettevõtte registrikood 302489952, asukoha-aadress Mituvos g. 5, Kaunas, LT-50134, e-posti aadress: shop@flokati.ee

2. Privaatsuspoliitika eesmärgid
2.1. Selles privaatsuspoliitikas on sätestatud põhilised reeglid Teie isikuandmete ja muu Teiega seotud teabe kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks, töödeldavate isikuandmete ulatus, eesmärgid, allikad, saajad ja muud olulised aspektid juhul, kui Te kasutate Administraatori teenuseid. Seetõttu soovitame põhjalikult analüüsida selle privaatsuspoliitika sätteid ja tutvuda alati selle kõige aktuaalsema versiooniga.
2.2. Haldur austab Teie eraelu puutumatust ja rakendab kõiki põhjendatult võimalikke meetmeid töödeldavate andmete ja muu teabe kaitse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Haldur kasutab nõuetekohaseid õiguslikke, organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, et andmed ja muu teave oleks kaitstud juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest. Halduri kogutud isikuandmeid töödeldakse, juhindudes Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest (alates selle jõustumisest) ja muudest õigusaktidest. Kõik Halduri töötajad, esindajad ning esindajate töötajad, kes on teada saanud isikuandmete saladuse, on kohustatud seda hoidma isegi pärast töölepingu või lepinguliste suhete lõppemist.
2.3. Haldurile kogu teabe esitamisel juhindute vabatahtlikkuse ja õigluse ning teabe põhjalikkuse põhimõtetest. Oma isikuandmete esitamisega annate nõusoleku, et Teie isikuandmeid töödeldaks selles privaatsuspoliitikas sätestatud korras ja eesmärgil.

3. Andmetöötluse eesmärgid
3.1. Teie andmeid kogutakse ja töödeldakse alljärgnevatel eesmärkidel:
3.1.1.Kaupade/teenuste müük e-kaupluses;
3.1.2.Otseturunduse eesmärgil;
3.1.3.Et täiustada tooteid Teie arvamuse ja kogemuste toel;
3.2. Halduril on õigus kasutada kogutud isikuandmeid ettevõttesisese administreerimise eesmärgil:
3.2.1. selleks, et parendada Halduri veebilehtede toimimist ja funktsionaalsust, et paremini mõista tarbija vajadusi ja parendada teenuste kvaliteeti jms.
3.2.2. samuti, kui Te esitasite oma isikuandmed Haldurile vabatahtlikult teatud spetsiifilisel põhjusel, võib haldur kasutada isikuandmeid sel eesmärgil, milleks need olid antud, näiteks kui võtate Halduriga ühendust e-posti teel või esitate päringu toodete kohta Halduri veebilehel, kasutab ja säilitab Haldur Teie esitatud andmed selleks, et saaks vastata Teie küsimusele, lahendada tekkinud probleemi ning edastada vastuse nimetatud e-posti aadressil või muudel nimetatud kontaktandmetel.
3.3. Haldur teavitab Teid, kui teatud juhtudel tekib vajadus kasutada Teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui on konkreetselt sätestatud selles privaatsuspoliitikas.

4. Töödeldavad andmed ja nende allikad, andmete esitamine
4.1. Veebipoes kaupade/teenuste müümise eesmärgil kogutakse ja töödeldakse Teie kohta järgmisi andmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber (identifitseerimiskoodina lojaalsusprogrammis), ostuajalugu, aadress.
4.2. Otseturunduse eesmärgil kogutakse ja töödeldakse järgmisi Teie andmeid: eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit.
4.3. Teie andmeid kogutakse järgmistest allikatest: Teilt endalt, makseteenuste osutajatelt (kes teostavad Teie makseid Haldurile).
4.4. Teie isikuandmete saajad on: Teie andmeid teistele saajatele ei edastata.
4.5. Teie andmete volitatud töötleja on:
4.5.1. Automaatselt e-uudiskirja saatvad ettevõtted.
4.5.2. Elektrooniliste otsevestlusprogrammide (inglise keeles live chat) ettevõtted.

5. Sidemed ja turundus
5.1. Saate reklaamiteavet ainult meilt ja ainult siis, kui nõustute registreerumisel vabatahtlikult uudiseid saama, märkides veebilehel vastava kastikese.
5.2. Te võite igal ajal meie uudiskirjadest loobuda ja oma kontaktid meie kontaktide loendist eemaldada, klõpsates e-uudiskirja allosas oleval lingil või vastates reklaamkirjale, lisades teemareale sõnad „tellimusest loobumine“ või kirjutades e-posti aadressil shop@flokati.ee.
5.3. Me tagame, et teie isikuandmed eemaldatakse meie meililistist ja andmebaasidest teatud seaduses sätestatud aja jooksul.

6. Teie õigused
6.1. Mind on teavitatud ja olen teadlik, et mul on järgmised õigused:
6.1.1.Andmesubjekti õiguste rahuldamiseks võin pöörduda Halduri poole ülalpool nimetatud kontaktandmetel.
6.1.2. Oma andmete töötlemise küsimuses on mul õigus pöörduda järelevalveasutuse poole;
6.1.3. mul on õigus mittenõustumise motiive selgitamata mitte nõustuda, et minu isikuandmeid töödeldaks otseturunduse eesmärgil;
6.1.4. Mul on õigus paluda, et lõpetataks minu andmete töötlemine (andmed kustutataks), kui andmed ei ole enam vajalikud sel eesmärgil, milleks need saadi. Oma kirjaliku taotluse isikuandmete töötlemisega mittenõustumise kohta peate esitama Haldurile isiklikult, posti teel või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Kui Teie mittenõustumine on õiguslikult põhjendatud, siis on Haldur kohustatud viivitamatult tasuta lõpetama isikuandmete töötlemise toimingud, välja arvatud õigusaktidega sätestatud juhtudel;
6.1.5. Kui ma arvan, et minu isikuandmed, mida töödeldakse, on valed, mittetäielikud või ebatäpsed, siis on mul õigus pöörduda Halduri poole palvega parandada minu isikuandmed ja (või) peatada nende kasutamine. Haldur teavitab Teid viivitamatult Teie palvel tehtud või tegemata jäetud andmete parandamisest, kustutamisest või töötlemise peatamisest.
6.1.6. Mul on õigus saada Haldurilt tasuta oma isikuandmed Leedus kehtivate õigusaktidega sätestatud korras. Kui Haldur on saanud Teie kirjaliku taotluse, siis esitab ta õigusaktidega sätestatud aja jooksul palutud andmed kirjalikult või teatab selle taotluse rahuldamisest keeldumise põhjused;
6.1.7. Mul on õigus oma isikut kinnitava dokumendi esitamisel (seda nõuet ei rakendata, kui esitatud taotlus on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga või kui vastus saadetakse Teile tähitud kirjaga) tutvuda Halduri poolt töödeldavate minu isikuandmetega ning saada informatsiooni, millistest allikatest ja milliseid minu isikuandmeid on kogutud, mil eesmärgil neid töödeldakse ja kellele edastatakse või võidakse edastada.

7. Küpsised ja külastamissagedus
Meie veebisait kasutab küpsiseid, et tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine, statistilistel ja turunduslikel eesmärkidel.
Veebilehe ja elektrooniliste teenuste nõuetekohaseks toimimiseks on vajalikud küpsised. Need küpsised ei vaja teie nõusolekut.
Eraldi saate nõustuda kolmanda osapoole funktsionaalsete, statistiliste ja turundusküpsiste kasutamisega. Saate vaadata küpsiste loendit ja hallata oma valikut, klõpsates nuppu Küpsiste seaded.

8. Kauba hinnad
Kauba hind võib pärast Müüja tellimuse kinnitamist muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete (eksimus) vigade parandamise või muude Müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste tõttu (kui on neid põhjuseid tõendavad tõendid). Kui sellisel juhul ei nõustu Ostja kauba ostmisega uue hinna eest, võib Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse selles punktis nimetatud korras, tagastatakse Ostjale kogu tasutud summa tema pangakontole.

9. Lõpusätted
9.1. Haldur jätab enesele õiguse suvalisel ajal muuta Privaatsuspoliitika sätteid ja need muudatused jõustuvad Interneti veebilehel avaldamise hetkest.
9.2. Neile Privaatsuspoliitika põhimõtetele rakendatakse Leedu Vabariigi õigust.

Lemmiktooted
Hetkel pole lemmiktooteid veel valitud
Sulle võib meeldida ka:
Kootud Lava tumepruun
 1960
Logi sisse
Registreeri