Tasuta tarne üle Eesti alates 65 €
Tasuta tarne üle Eesti alates 65 €

Ostu-müügitingimused

1. Üldsätted
1.1. Kaugostu/müügilepingute sõlmimise teel ostmise reeglid (edaspidi nimetatud Ostueeskiri) ja nende lisad (Kasutuseeskiri, kauba tagastamise reeglid), mis moodustavad Eeskirja lahutamatu osa, määravad kindlaks UAB FLOKATI kaupade tellimise, ostmise ja tagastamise tingimused ja korra, samuti esitavad teabe, mis tuleb Ostjale esitada vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.
2. Müüja
2.1. UAB FLOKATI, eraõiguslik juriidiline isik, kelle õiguslik vorm on suletud tüüpi aktsiaselts (uždaroji akcinė bendrovė), Registrikood: 302489952, KMKR kood: LT100005319111, registreeritud asukoht aadressil: Trešnių g. 5, LT-54307 Giraitės km., Kauno raj., Leedu Vabariik, andmeid kogutakse ja säilitatakse Juriidiliste isikute registris (edaspidi – Müüja).
3. Kauba tellimine
3.1. Internetist ostes kinnitab ostja pärast ostukorvi koostamist ja märkimist „Nõustun“ ning nupu „Edasi“ vajutamist, et on tutvunud üld- ja andmekasutusreeglitega, nõustub nendega ning kohustub neid täitma. Vajutades tellimuse lahtris nuppu „Telli“, kinnitab ostja, et ta ostab kauba ja nõustub kauba koguhinnaga, mis sisaldab kõiki makse, lisatasusid ja/või muid kulusid (näiteks tarne- ja muud kulud, kui neid on), st sõlmitakse ja jõustub Müüja ja Ostja vahel ostu-müügi kaugleping (edaspidi – Leping). Kui ostes internetist ei nõustu Ostja käesoleva Eeskirja mõne osaga, koguhinna või selle osaga, mis tahes lisatasude ja/või lisakuludega, ei tohi Ostja antud juhul tellimust esitada, toodet osta ja Müüjaga kauglepingut sõlmida.
3.2 Kauba ostmisel telefoni teel loetakse leping sõlmituks ja see jõustub hetkest, kui:
3.2.1. Ostja kinnitab telefoni teel, et ta ostab toote ja nõustub tasuma toote hinna, tarnetasud ja võimalikud hinnaga kaasnevad lisatasud ja/või kulud, kui need on olemas, olles eelnevalt teavitanud klienditeenindajat ja täpsustanud toote lõpphinna. Hiljem Ostja allkirjastab Müüja pakkumise või saadab Müüjale oma kirjaliku nõusoleku (see punkt kehtib juhul, kui Müüja helistab Ostjale, et sõlmida kaugleping) pakkumisega.
3.2.2. Ostja kinnitab telefoni teel, et ta ostab Kauba ja nõustub tasuma Kauba hinna, tarnetasud ja võimalikud hinnaga kaasnevad listatasud ja/või -kulud (see punkt kehtib juhul, kui Ostja helistab Müüjale, et sõlmida kaugleping).
3.3. Tellimuse tegemisel esitatud andmeid säilitatakse Müüja andmebaasis.
3.4. Saadetises esitab Müüja Ostjale koos tellitud tootega (toodetega) arve või saadab Ostja poolt märgitud e-posti aadressile arve elektroonilise versiooni (sõlmitud lepingu kinnitus, toote tagastamise dokumendi saab saata ka e-postiga).
4. Ostja õigused ja kohustused
4.1. Ostja peab tellimuse vormistamisel esitama Müüjale õiged identifitseerimisandmed.
4.2. Käesoleva Eeskirjaga nõustudes kinnitab Ostja, et ta on:
4.2.1. töövõimeline täiskasvanud isik, st vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana füüsiline isik või
4.2.2. alaealine teovõimeline isik, kes on vähemalt 16-aastane (kuueteistkümneaastane) ja kellel on vanemate või eestkostjate nõusolek;
4.2.3. juriidiline isik, keda nõuetekohaselt esindab volitatud juriidilise isiku esindaja, kellel on õigus teha juriidilise isiku nimel tehinguid.
4.3. Käesoleva Eeskirjaga nõustudes kinnitab Ostja ühtlasi, et kauglepingu sõlmimisel ei riku Ostja kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve. Müüjal ei ole juriidilist vastutust, kui see Ostja kinnitus on täielikult või osaliselt vale või mis tahes osas eksitav.
4.4. Isik, kes ei vasta Eeskirja punktides 4.2 ja 4.3 sätestatud kriteeriumitele, ei tohi tellimust esitada, toodet osta ega müüjaga Lepingut sõlmida, vastasel langeb kogu negatiivsete tagajärgede risk ja õiguslik vastutus sellisele isikule.
4.5. Toote nimetus ning põhiomadused ja hooldus on märgitud toote etiketile või kasutusjuhendisse ja/või on leitav Müüja e-kaupluses, kus toode ostetakse.
5. Müüja õigused ja kohustused
5.1. Müüja kohustub tellitud kauba Ostjale tarnima tellimuse kinnituses märgitud tähtaja jooksul.
5.2. Müüja kohustub tagama talle usaldatud Ostja teabe konfidentsiaalsuse ning mitte edastama seda ilma Ostja nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud Leedu Vabariigi õigusaktides ja Eeskirjas sätestatud juhtudel.
5.3. Rahagarantii tagastamise korral, kui toode on kvaliteetne ja kauba tagastamise korda ei rikuta, kohustub Müüja tagastatud kauba vastu võtma ja raha tagastama või asendama toote analoogse või muu tootega.
5.4. Toote garantii korral, kui toode on kvaliteetne, kohustub Müüja tagastatud kauba vastu võtma ja raha tagastama, kui Ostja tagastab kauba 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul (kui Ostjale esitatavas vastavas dokumendis ei ole nimetatud pikemat perioodi) alates kauba üleandmise päevast. Kliendid, kes osalevad püsikliendiprogrammis, saavad kauba tasuta tagastada 45 (neljakümne viie) päeva jooksul alates tarnekuupäevast. Kauba tagastamine garantii alusel on tasuta.
5.5. Müüjal on õigus tagastatud toote seisukorda hinnata vastavalt UAB FLOKATI sätestatud Toodete tagastamise eeskirjale. Kui toode ei vasta selles Toodete tagastamise eeskirjas sätestatud nõuetele, seda vastu ei võeta ja see tagastatakse Kliendile. Kauba Ostjale üleandmise viisi osas peab ettevõtte spetsialist kontrollima tarnitud toote kvaliteeti 9 tööpäeva jooksul ning võtma Ostjaga ühendust tema poolt määratud kontaktandmetel. Toodete, mis tagastati mitte Toodete tagastamise eeskirja alusel, saatmiskulud tasub Ostja.
6. Kauba hinnad
Kauba hind võib pärast Müüja tellimuse kinnitamist muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete (eksimus) vigade parandamise või muude Müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste tõttu (kui on neid põhjuseid tõendavad tõendid). Kui sellisel juhul ei nõustu Ostja kauba ostmisega uue hinna eest, võib Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse selles punktis nimetatud korras, tagastatakse Ostjale kogu tasutud summa tema pangakontole.
7. Tasumine
7.1. Ostja saab e-kaupluses valida alljärgnevad makseviisid, mis on turvalised:
7.1.1. ettemaksu valitud internetipanga kaudu või mõne muu maksevõimaluse: Paypal või muud tasumisviisid, nimetatud e-kaupluses www.flokati.lt;
8. Kohaletoimetamine
8.1. Ostja saab valida tarne Ostja nimetatud aadressil, kui Ostja ostis toote internetis ja tasus ettemaksuna kogu toote hinna.
8.2. Kaupade tarnehind sõltub kauba kaalust ja lisatakse üldisele kaubahinnale.
8.3. Kui Ostja valib kauba internetist ostmise ja käesolevate reeglite punktis 7.1.1 sätestatud makseviisi ning valib kauba kohaletoimetamise Ostja poolt määratud aadressile, toimetab Müüja kauba kohale alles pärast Ostja makse saamist, kui on valitud punktis 7.1.1. nimetatud makseviis.
9. Tarnetähtajad
9.1. Kui Ostja on valinud kauba kohaletoimetamise kullerteenuse kaudu, siis Eestis 3–6 tööpäeva jooksul tööpäevadel kella 8–18. Kauba kohaletoimetamisest teavitatakse Ostjat lühisõnumi (SMS) või telefonikõnega või Ostja poolt määratud e-posti aadressil. Kui me ei saa ettenägematutel põhjustel kaupa kohale toimetada 3–6 tööpäeva jooksul, teavitatakse Teid sellest telefoni või e-posti teel. Rohkem teavet kohaletoimetamise eeskirja kohta leiate siit: https://www.flokati.lt/lt/prekiu-pristatymas Tellimust hakatakse täitma ja tarnetähtaega arvestatakse alles pärast kauba eest tasumist, v.a need juhud, kui tasumiseks on valitud tasumine kättesaamisel.
9.2. Kui Ostja valib käesolevate reeglite punktis 7.1.1 sätestatud kauba eest tasumise viisi ega tule kaubale järgi 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates hetkest, mil Ostjat teavitati SMS-i teel, kõnega Ostja poolt määratud telefoninumbril või e-kirjaga esmakordselt sellest, et ta saab kauba kätte ühel Ostja poolt valitud ja käesolevas Eeskirjas nimetatud viisil, toodet Ostjale enam ei tarnita ning see tagastatakse Müüjale. Ostjal on õigus pöörduda kirjalikult Müüja poole sooviga tagastada Ostjale kauba eest tasutud raha hiljemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates hetkest, mil Ostjat teavitati esmakordselt käesolevas Eeskirjas sätestatud viisil sellest, et ta saab kauba kätte ühel Ostja poolt valitud ja Eeskirjas nimetatud viisil. Tagasimaksetaotlus peab sisaldama nende Toodete tagastuspoliitikas täpsustatud teavet. Kui Ostja ei taotle Müüjalt raha tagastamist käesolevas Eeskirjas sätestatud tähtaegadel ja korras, peab Müüja pärast arvel märgitud saatmiskulude mahaarvamist raha kandma Ostja pangakontole, millelt tellimuse eest tasuti. Müüjal on õigus tagastatavast summast arvata maha kauba kohaletoimetamise ja tagastamisega seotud kulud, pangatasud, Müüja poolt raha tagastamisel tehtud kulutused.
10. Garantii, tagastamine ja vahetamine
10.1. Seaduse järgi kestab toote seaduslik garantii 24 kuud.
10.2. Tootegarantiide kohaldamist, toodete tagastamist ja vahetamist määratlevad reeglid leiate eraldi dokumendist, klõpsates lingil: https://www.flokati.lt/lt/grazinimas-ir-keitimas
11. Kaebuste menetlemise kord
11.1. Kõik kaebused võib esitada ettevõttele UAB FLOKATI e-postiga eprekyba@flokati.lt või kirjalikult UAB FLOKATI , Mituvos g. 4 , LT-50130 Kaunas.
11.2. Müüjal on õigus menetleda kaebusi 30 (kolmkümmend) päeva nende saamise päevast, kui Leedu Vabariigi õigusaktid ei sätesta teistsuguseid tähtaegu. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused kaebustele esitatakse Ostjale e-kirjaga, telefoni teel või Ostja nimetatud aadressil.
12. Lepingust keeldumise eeskiri ja kord
12.1. Ostjal on õigus taganeda Müüjaga sõlmitud Lepingust põhjust avaldamata ja kandmata muid kulusid peale Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.22811 nimetatud kulude (sel juhul loobub ta tellimusest, mida pole veel edastatud). Soovides kasutada Lepingust loobumise õigust, on Ostja kohustatud teavitama Müüjat oma Lepingust loobumise otsusest, esitades selge avalduse (kirjalikult Eeskirjas nimetatud aadressil või e-posti aadressil eprekyba@flokati.lt). Ostja saab kasutada Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud loobumisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Ostja saadab enne taganemistähtaja möödumist teate, et kasutab oma õigust Lepingust taganeda.

Lemmiktooted
Hetkel pole lemmiktooteid veel valitud
Sulle võib meeldida ka:
villapesuvahend
Logi sisse
Registreeri